خطر اروپا نیمکت بازیکن بازیکنان علی کریمی

خطر: اروپا نیمکت بازیکن بازیکنان علی کریمی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی پیوند گوش هایی که از سلول های بیمار درست شده است اند

محققان چینی موفق شدند به یک گروه پنج نفره از کودکان گوش های جدیدی پیوند بزنند که با استفاده از سلول های خود این کودکان و بر اساس الگوهای چاپ سه بعدی از گوش سالم

پیوند گوش هایی که از سلول های بیمار درست شده است اند

پیوند گوش هایی که از سلول های بیمار درست شده است اند

عبارات مهم : خارجی

محققان چینی موفق شدند به یک گروه پنج نفره از کودکان گوش های جدیدی پیوند بزنند که با استفاده از سلول های خود این کودکان و بر اساس الگوهای چاپ سه بعدی از گوش سالم آنها ساخته شده است بودند.

به گزارش ایرنا از ساینس الرت، تمامی این کودکان 6 تا 12 ساله ه میکروتیا مبتلا بودند؛ میکروتیا وضعیتی است که در آن قسمت خارجی گوش عوض کردن شکل می یابد.

در مورد این کودکان، این اوضاع یکطرفه بود و تنها یک گوش را مبتلا کرده بود بنابراین محققان توانستند با تهیه اسکن های با وضوح اوج از گوش های سالم این کودکان، گوش های جایگزین آنها را بسازند.

پیوند گوش هایی که از سلول های بیمار درست شده است اند

بر این اساس، محققان مهندسی بافت و جراحان پلاستیک چینی کارایی این روش را جهت انسان ها ثابت کرده اند. این روش می تواند به افراد مبتلا به میکروتیا یا سایر اوضاع های مشابه زندگی جدیدی بدهند.

محققان در این تحقیق، سلول های غضروفی موسوم به ‘کندروسیت’ را از گوش های سالم این کودکان استخراج کردند و سپس از آنها از طریق کشت سلولی جهت تولید یک گوش تازه و قرینه جهت سمت دیگر سر استفاده کردند.

محققان چینی موفق شدند به یک گروه پنج نفره از کودکان گوش های جدیدی پیوند بزنند که با استفاده از سلول های خود این کودکان و بر اساس الگوهای چاپ سه بعدی از گوش سالم

محققان جهت این کار، با کمک توموگرافی کامپیوتری یا سی تی اسکن گوش های سالم، یک چارچوب چاپی سه بعدی ساختند تا گوش در حال پرورش بتواند روی آن رشد کند.

با گذشت زمان، سلول های طبیعی تقریبا جایگزین تمام داربست مصنوعی شدند و به این ترتیب کار ساخت گوش های تازه به آخر رسید و بعد از آن تنها چند جراحی کوچک پلاستیک روی این گوش ها انجام شد.

محققان خاطر نشان کردند: این نوع فناوری زیستی چند ساله است ولی کاربست موثر آن روی انسان، نخستین بار است .

پیوند گوش هایی که از سلول های بیمار درست شده است اند

اولین پیوند این نوع گوش ها 30 ماه پیش انجام شد که چشم انداز طولانی مدت مثبتی را جهت استفاده از این روش نشان می دهد.

محققان در مقاله ای در رابطه با این تحقیق نوشتند که آنها توانسته اند با موفقیت گوش های خارجی این بیماران را طراحی کرده، بسازند و احیا کنند.

محققان چینی موفق شدند به یک گروه پنج نفره از کودکان گوش های جدیدی پیوند بزنند که با استفاده از سلول های خود این کودکان و بر اساس الگوهای چاپ سه بعدی از گوش سالم

این پژوهشگران در عین حال متذکر شدند که جهت اجرای این کار نمونه به صورت عملیات بالینی و معمول، هنوز به ارزیابی های زیاد نیاز است .

این تحقیق در نشریه EBioMedicine انتشار یافته است.

پیوند گوش هایی که از سلول های بیمار درست شده است اند

واژه های کلیدی: خارجی | محققان | کودکان | استفاده | پلاستیک | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs