خطر اروپا نیمکت بازیکن بازیکنان علی کریمی

خطر: اروپا نیمکت بازیکن بازیکنان علی کریمی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات آخرین تصمیم بیرانوند راجع به دماغش!

«بیرانوند: با همین دماغ پنالتی رونالدو را گرفتم، آنرا عمل نمی کنم!» این اظهارنظر سوژه کارتون امروز خبر ورزشی شده است است.

آخرین تصمیم بیرانوند راجع به دماغش!

آخرین تصمیم بیرانوند راجع به دماغش!

عبارات مهم : آخرین

«بیرانوند: با همین دماغ پنالتی رونالدو را گرفتم، آنرا عمل نمی کنم!» این اظهارنظر سوژه کارتون امروز خبر ورزشی شده است است.

آخرین تصمیم بیرانوند راجع به دماغش!

واژه های کلیدی: آخرین | بیرانوند | خبر ورزشی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs